W dniu 12 stycznia br. odbył się niecodzienny jubileusz.  Pan Stanisław Sitkiewicz mieszkaniec Stoczka Łukowskiego, obchodził setne urodziny.

Życzenia

W dniu 12 stycznia br. odbył się niecodzienny jubileusz.  Pan Stanisław Sitkiewicz mieszkaniec Stoczka Łukowskiego, obchodził setne urodziny. 

 

Dostojnego Jubilata odwiedziła delegacja z Urzędu Miasta Stoczek Łukowski oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Łukowie. 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marzena Madej  w imieniu Burmistrza Miasta Ireneusza Szczepanika, Rady Miasta, Urzędu Miasta i mieszkańców Stoczka Łukowskiego złożyła najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 100. urodzin. Wręczyła Jubilatowi upominek i okazały kosz słodyczy.

 

 

 

W życzeniach przekazanych przez Burmistrza Miasta Panu Stanisławowi czytamy m.in.:

 

„Z radością świętujemy wraz z Panem 100 rocznicę urodzin. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem, jest chwilą radości dla Pana i Pana bliskich. Niewielu  z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

 

Dane było Panu przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych.  Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.”

 

 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marzena Madej, odczytała  piękne życzenia  podpisane przez  Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

Życzenia i gratulacje złożyła również w imieniu Prezesa ZUS Pani Elżbieta Matejek, przekazując list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję  o przyznaniu specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.

 

Pan Stanisław Sitkiewicz urodził się 12.01.1916 r. w Stoczku Łukowskim.  W 1947 roku zawarł związek małżeński z Heleną Lewartowską. Ma 5 dzieci, 12 wnuków, 11 prawnuków. W małżeństwie przeżył 67 lat, często sięga pamięcią do lat młodzieńczych oraz do lat minionych bardzo bogatych w rozliczne wydarzenia pozytywnych relacji z ukochani – żoną i dziećmi. Jest osobą pogodną, cieszącą się radością życia i wielką pobożnością. 

 

Panu Stanisławowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia i wielu łask Bożych na dalsze pomyślne dni i lata.

 

 

 

 

Data opublikowania: 10:25, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności