W związku z trwającym okresem zimowym, przypominam o ciążącym na właścicielu nieruchomości obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski (Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 08 lipca 2016 roku).

Osoby uchylające się od wykonywania w/w obowiązków mogą zostać ukarane mandatem karnym przez funkcjonariuszy Policji.

Jestem przekonany, że czystość w mieście i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.

Już dziś dziękuję wszystkim tym mieszkańcom Miasta, którzy odpowiedzą na mój apel i zadbają o estetykę i czystość naszej gminy.       

 

                                                                                        Burmistrz Miasta

                                                                                       Marcin Sentkiewicz

Data opublikowania: 09:00, 5 grudnia 2018

Kategorie: Aktualności