INFORMACJA O STANIE FINANSÓW I ZADŁUŻENIA MIASTA

Budżet miasta na dzień 31.08.2018 wynosi 10.772.238,33 zł.

Zadłużenie Miasta Stoczek Łukowski na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi 1.788.875,00 zł co stanowi niespełna siedemnaście procent (dokładnie 16, 6%) w stosunku do rocznego budżetu miasta.

Powyższe zadłużenie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynosi 662 zł.

Zadłużenie wszystkich gmin w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi    969 zł., co oznacza, że wskaźnik ten w naszym mieście jest niższy o ponad 30% od średniego w kraju.

Według danych z Ministerstwa Finansów,  w najbardziej zadłużonej gminie w kraju dług na jednego mieszkańca wynosi 18 600 zł (osiemnaście tysięcy sześćset zł). Budżet roczny tej gminy jest kwotowo zbliżony do budżetu naszego miasta i wynosi ponad 10 mln zł.

Zadłużenie miasta w ostatnich latach maleje, co wynika z poniższej tabeli.     

Dane  za okres mijającej kadencji  (2014-2018) Rady Miasta:

Stan na dzień:

Kwota kredytów i pożyczek pozostająca do spłaty

Wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego

Uwagi

31.08.2018

1.788.875,00

Spadek o 184.755,00

 

31.12.2017

1.973.630,00

Spadek o 313.260,00

 

31.12.2016

2.286.890,00

Wzrost o 217.970,00

Inwestycje w tym roku wyniosły 1.500.052,00 zł. Kredyty pobrane na  inwestycje

31.12.2015

2.068.920,00

Spadek o 235.463,07

 

31.12.2014

2.304.383,07

Pierwszy rok  kadencji obecnej  Rady Miasta

 

Oprocentowanie w/w kredytów jest na bardzo  korzystnych warunkach i wynosi od 3 do 4% w stosunku rocznym.

Dane te najczytelniej obrazują stan finansów i zadłużenia miasta Stoczek Łukowski.     

WYKONANE  INWESTYCJE  ZA LATA 2014-2017  WYNIOSŁY KWOTĘ   4.293.119,21 zł.  Rok 2018 – prace trwają.

Większość wydatków w gminach pochłania infrastruktura. Na jej rozwój, co  wpływa bezpośrednio na komfort  życia mieszkańców,  samorządy potrzebują dużych pieniędzy.

Gminy, powiaty, województwa wydają na swój rozwój  pieniądze z Unii Europejskiej. Ale żeby z nich skorzystać trzeba mieć także własne środki, które często są niewystarczające. Dlatego samorządy muszą korzystać z kredytów bankowych lub pożyczek.

Kontrolę nad bezpiecznym zadłużaniem samorządów, poza władzami samorządowymi, pełnią Regionalne Izby Obrachunkowe, które wydają opinie na temat  zdolności kredytowej gminy, przy każdym nowym, zaciąganym kredycie.

 

                                                                                                Burmistrz Miasta

Opracowała:                                                                        Ireneusz Szczepanik

Grażyna Jasińska-Skarbnik Miasta

Data opublikowania: 10:41, 15 października 2018

Kategorie: Aktualności