Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości z terenu miasta o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW w instalacjach grzewczych budynków. Zakaz wynika z obowiązujących przepisów.

ZAKAZ SPALANIA dotyczy także pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków czy ogrodów.

Niniejsze informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Pozwoli to uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.

 

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w naszym mieście.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200-500oC) i towarzyszy temu emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak np.:

– nieorganiczne związki chloru i fluoru

– tlenki azotu (NO i NO2)

– dwutlenek siarki (SO2)

– tlenek węgla (CO) – czad

– drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). 

Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr.

 

Zatem pamiętajmy – paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim samym sobie, najbliższej rodzinie oraz sąsiadom. 

Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, nawet śmiertelnych chorób.

Astma, alergie, nowotwory to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi nasz organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza. 

Data opublikowania: 10:57, 28 listopada 2019

Kategorie: Aktualności