INFORMACJA  BURMISTRZA  MIASTA

STOCZEK  ŁUKOWSKI

Z  DNIA  1  KWIETNIA  2020  ROKU

          Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 roku otwarte zostaje targowisko miejskie przy ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim.

Stosownych informacji podmiotom prowadzącym handel na w/w terenie udziela Pani Elżbieta Bombiak – Inspektor Urzędu Miasta tel. 25 797-00-36.

       Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa  na  Targowicy  Miejskiej.

 

                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
                                       /-/ Marcin Sentkiewicz

 

 

Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie dotyczące funkcjonowania targowisk, bazarów, na których sprzedawana jest żywność – do pobrania

Data opublikowania: 11:32, 1 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności