SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania ponownie wprowadzam ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Zalecam załatwianie spraw drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez e-usługi, w tym elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub  poprzez złożenie pism/dokumentów do skrzynki znajdującej się na II piętrze budynku.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki i sytuacjach wyjątkowych dopuszczam  bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym urzędu przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Informacje niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miasta:

1)  e-mail:   [email protected]

2) skrytka ePUAP – /1f2s85prir/skrytka

 

Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta:

Lp.

Stanowisko pracy

Numer telefonu

1.

Burmistrz Miasta

25 797-00-01 wew. 210

2.

Sekretarz Miasta

25 623-97-80 wew. 205

3.

Skarbnik Miasta

25 797-01-76 wew. 206

4.

Sekretariat Urzędu Miasta

25 797-00-01 wew. 211

5.

Urząd Stanu Cywilnego

25 797-00-60 wew. 212

6.

Stanowisko ds. Obsługi Organów Miasta

25 623-97-79 wew. 203

7.

Stanowisko ds. Podatków i Opłat

25 623-97-78 wew. 202

8.

Stanowisko ds. Inwestycji

25 797-01-73 wew. 204

9.

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

25 797-00-36 wew. 209

10.

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej

25 797-00-36 wew. 209

11.

Stanowisko ds. Wynagrodzeń

25 797-01-74 wew. 208

12.

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej

25 797-01-74 wew. 208

13.

Stanowisko ds. Księgowości Jednostek (KASA)

25 623-97-82 wew. 207

14.

FAX

25 797-00-73 wew. 213

 

Wpłaty na rachunek bankowy:

Rachunek podstawowy

(podatki, opłaty skarbowy)

14 9206 1022 0000 0879 2001 0001

Rachunek odpady komunalne

16 9206 0009 6800 0879 2000 0200

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów

46 9206 1022 0000 0879 2001 0007

 

Jednostki organizacyjne Miasta Stoczek Łukowski:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25 797-01-81
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – 25 797-01-53
3. Miejski Ośrodek Kultury – 25 797-00-32
4. Warsztat Terapii Zajęciowej – 25 797-00-23
5. Zespół Oświatowy – 25 797-01-62

 

 

 

                                                                    Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                                             /-/ Marcin Sentkiewicz

 

 

Data opublikowania: 10:37, 10 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności