INFORMACJA

dla płatników podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego

 

             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski informuje, że na podstawie uchwały Nr XX/127/2020 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 26 sierpnia  2020 r. nie ma możliwości wpłaty podatków bezpośrednio u inkasenta.

 

Wpłaty podatków należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta nr 14 9206 1022 0000 0879 2001 0001 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, Oddział Stoczek Łukowski lub w kasie Urzędu Miasta.

 

 

                                              Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                        (-) Marcin Sentkiewicz

Data opublikowania: 05:58, 31 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności