I N F O R M A C J A

DLA ROLNIKÓW Z TERENU MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

 

Zgodnie z pismem nr ŚR-I.7160.57.2018.DJ z dnia 20 czerwca 2018 roku Wicewojewody Lubelskiego, niniejszym informuję, o przystąpieniu do szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 roku. Szkody dotyczą trwałych strat w sadach, plantacjach wieloletnich oraz uprawach zbóż. Wzór stosownego oświadczenia  o stratach poniesionych przez rolnika spowodowanych suszą można odebrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok. Nr 209, w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30.

 

Poniżej podaje się adresy stron internetowych, pod którymi znajdują się potrzebne informacje w przedmiotowej sprawie:

 

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:

www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/

 

Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

luwwlublinie.bip.gov.ol/rolnictwo/.

 

Stoczek Łukowski dnia 2018.06.22.

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Data opublikowania: 10:41, 25 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności