Informacja dotycząca zmiany oznakowania drogi wojewódzkiej – ulicy Sikorskiego

w Stoczku Łukowskim w zakresie wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych

 

         Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na wniosek Miasta Stoczek Łukowski wprowadził zmianę oznakowania drogi wojewódzkiej – ulicy Sikorskiego w Stoczku Łukowskim w zakresie wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych. W tym celu dokonano ustawienia dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego informującego uczestników ruchu drogowego o występującym nowym przejściu.  Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z drogi wojewódzkiej. 

 

Data opublikowania: 07:46, 30 maja 2017

Kategorie: Aktualności