INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKI W SPRAWIE DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim informuję że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego przysługuję 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

 

Treść ustawy:
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje. Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola, szkoły. (druku ZUS Z-15 A).

Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca.

W załączeniu do pobrania :

Zał. 1 Druk Z-15A

Zał. 2. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lata w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkola, szkoły.

 

Proszę aby interesanci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim  ograniczyli bezpośrednie wizyty w instytucji do minimum. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. Proszę o przestrzegania podstawowych zasad higieny zalecanych przez Ministra Zdrowia i Służby Epidemiologiczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim będzie pracował od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data opublikowania: 08:15, 13 marca 2020

Kategorie: Aktualności