Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”.

Określone w Strategii cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich: Miasta Łuków, Gminy Adamów, Gminy Krzywda, Gminy Łuków, Gminy Stanin, Miasta Stoczek Łukowski, Gminy Stoczek Łukowski i Gminy Wojcieszków.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie do dnia 17.09.2021 r.

 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego, konsultacje projektu Strategii odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 17.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: [email protected].

 

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii – do pobrania

Projekt Strategii Rozwoju Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020  – 2030 – do pobrania

Data opublikowania: 07:40, 9 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności