Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”.

Określone w Strategii cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich: Miasta Łuków, Gminy Adamów, Gminy Krzywda, Gminy Łuków, Gminy Stanin, Miasta Stoczek Łukowski, Gminy Stoczek Łukowski i Gminy Wojcieszków.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie do dnia 11.12.2020 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego, konsultacje projektu Strategii odbywać się będą drogą elektroniczną.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 11.12.2020 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: [email protected]

 

Załączniki:

Formularz konsultacji społecznych projektu Strategii ŁOF – do pobrania

Projekt Strategii Rozwoju Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 – do konsultacji społecznych – do pobrania

Data opublikowania: 06:49, 7 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności