INFORMACJA

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

            Rada Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/108/2020 i postanowiła o wyłączeniu od dnia 1 lipca 2020 r.  z systemu odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Taka decyzja oznacza, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (urząd miasta, urząd gminy, szkoły, banki, instytucje kultury, przychodnie zdrowia, parafia, sklepy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne i osoby prawne) od dnia 1 lipca 2020 r. nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta.     

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani do zawarcia od dnia 1 lipca 2020 r. indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – na zasadzie wolnego wyboru.

Do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski wpisane są następujące podmioty:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.  tel. 81 865 15 39
2) PUK Serwis Sp. z o.o. Siedlce tel. 25 644 39 32
3) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Wojcieszków tel. 25 755 41 32
4) Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4 tel. 25 682 76 00

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą kontrolowani przez Urząd Miasta pod względem posiadania umów na wywóz odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za usługi oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy w zakresie segregacji odpadów.

 

                                                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
                                                                      /-/ Marcin Sentkiewicz

Data opublikowania: 05:57, 19 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności