Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wesparcie psychologiczne.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez:

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
w godz. 7.00-15.00, tel. 667 987 876,
Psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w godz. 13.00-19.00, tel. 507 070 245.
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie, która zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne w godz. 9.00-15.00, tel. 25 798 21 19.

Data opublikowania: 16:00, 20 marca 2020

Kategorie: Aktualności