W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r., poz. 2236), Miasto Stoczek Łukowski informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Miasta Stoczek Łukowski.

 

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór dostępny jest poniżej w sekcji Pliki do pobrania.

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;

 

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Według zapisów wyżej wymienionej ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Miasto może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Miasta Stoczek Łukowski.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla wraz z klauzulą informacyjną do pobrania poniżej. Wniosek można pobrać również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, pokój nr 1.

Wnioski przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, pokój nr 1.

 

Wzór wniosku o zakup węgla – do pobrania

Klauzula informacyjna zakup węgla po cenach preferencyjnych – do pobrania

Data opublikowania: 10:46, 9 listopada 2022

Kategorie: Aktualności