Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Pan Ireneusz Bogdan Szczepanik, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o odznaczenie medalem za długoletnie pożycie małżeńskie par małżeńskich zamieszkałych w Stoczku Łukowskim.

          Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. odznaczył Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nastepujące pary małżeńskie:

Państwa Elżbietę i Mieczysława Lisiewiczów Państwa Barbarę i Ryszarda Rosów Państwa Janinę i Bogumiła Gieratów Państwa Jadwigę i Marka Sapierzyńskich Państwa Irenę i Henryka Szczęśniaków Państwa Henrykę i Mirosława Sękowskich.

          Dnia 14 listopada 2017 r. Urząd Stanu Cywilnego w swoich progach gościł pary małżeńskie obchodzące Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Na uroczystość wręczenia medali nadanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przybyli Państwo Janina i Tadeusz Gieratowie oraz Państwo Jadwiga i Marek Sapierzyńscy. Jubilaci: Państwo Irena i Henryk Szczęśniakowie, Państwo Henryka i Mirosław Sękowscy oraz Państwo Elżbieta i Mieczysław Lisiewiczowie z uwagi na brak możliwości wzięcia udziału w zorganizowanej w tym dniu uroczystości odebrali zasłużone Medale w późnieszym terminie.

          Jubilatów oraz zaproszonych gości powitali Burmistrz Miasta oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Po uroczystym przemówieniu nastąpiła chwila dekoracji medalami, której dokonał Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Pan Ireneusz Bogdan Szczepanik.           Jubilaci złożyli słowa podziękowania pod adresem współmałżonka za wspólną drogę życia.           Parom wręczono listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Na zakończenie Jubilaci zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

           Pani Jadwiga Sapierzyńska w imieniu Jubilatów złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego za przygotowaną uroczystość i okazaną pamięć. Wyrazy wdzięczności i podziękowania kierowali także Jubilaci odbierający medale w późniejszym terminie.

 

Data opublikowania: 13:18, 24 listopada 2017

Kategorie: Aktualności