I N F O R M A C J A

KARTY DUŻEJ RODZINY

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim informuje, że od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

            Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogły się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia lub 25 roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

            Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim (budynek Urzędu Miasta, parter, pokój Nr 1) w godz. 7.30 do 15.30, tel. 25 797 01 81.

 

Link do pobrania wniosku KDR:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

 

                                                                                                                               

                    Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

             w Stoczku Łukowskim

               Krystyna Salamonik

Data opublikowania: 11:13, 7 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności