Komunikat Nr 2/2022
 z dnia 12 grudnia 2022 r.
           Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie

skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego.

   

         W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach opadów śniegu i niskich  temperatur oraz  możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu. Ponadto nadmieniam, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w powyższej sprawie.

 

                                           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Łukowie

                                                                    inż. Grzegorz Załuski

Data opublikowania: 07:34, 19 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności