Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie „Niezłe Ziółko”. 

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

grupa młodsza – od 5 do 7 lat;
grupa starsza – od 8 do 10 lat.

Praca konkursowa składa się z trzech zadań:

Zadanie pierwsze polega na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub z sadzonki (sadzonek) w doniczce, skrzynce balkonowej albo innym, dowolnym pojemniku lub na grządce, pielęgnacja roślin, obserwacja na każdym etapie rozwoju rośliny.

Zadanie drugie to przygotowanie sprawozdania z zadania pierwszego. Może to być:

dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności wykonywanych przez dziecko,
literacki opis rośliny i jej zastosowania,
zielnik (zasuszona gałązka przymocowana do karty, nazwa, opis),
inne (za wyjątkiem filmów).

Zadanie trzecie: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie wyhodowana roślina (maksymalny format: A-3).

W konkursie będą oceniane łącznie: zadanie pierwsze (sprawozdanie) oraz zadanie trzecie (praca plastyczna). Prace konkursowe i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 16 września 2022 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem: KONKURS „NIEZŁE ZIÓŁKO”).

Dla zwycięzców w obu kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do kwoty:

I miejsce – 600 zł;
II miejsce – 500 zł;
III miejsce – 400 zł;
50 wyróżnień – 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie, a wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e-mail: [email protected]

 

Regulamin konkursu „Niezłe ziółko” – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Niezłe ziółko” – do pobrania

Data opublikowania: 10:22, 28 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności