Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w konkursie „MINIGRANTY LGD RAZEM NA INICJATYWY DLA MŁODZIEŻY”.

Zadaniem konkursu jest przygotowanie projektów inicjatyw dla młodzieży w wieku 16-25 lat zamieszkałej na terenie obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasto Stoczek Łukowski. Inicjatywy muszą być zaplanowane do zrealizowania na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe w wysokości do 3 000,00 zł dla 3 najwyżej ocenionych pomysłów na inicjatywy dla młodzieży w wieku 16-25 lat, realizujących cele konkursu i zgodnych z zakresami określonymi regulaminie konkursu.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

a) grupy nieformalne, np.: stowarzyszenia zwykłe, rady sołeckie, KGW (w zależności od formy prawnej), koła zainteresowań lub grupy nieformalne tworzące zespół co najmniej trzech osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, realizujących wspólnie lub zamierzających realizować działania w sferze aktywizacji młodzieży na terenie LGD „RAZEM”. Ponadto siedziba grupy lub miejsce zameldowania przynajmniej jednego przedstawiciela grupy nieformalnej znajduje się na terenie LGD „RAZEM”.

b) organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, KGW (w zależności od formy prawnej), kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji starosty powiatu, działające i mające siedzibę na terenie LGD „RAZEM” (z wyłączeniem fundacji skarbu państwa, spółdzielni socjalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 03.03.2023 r. do godz. 15:30.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Karta oceny zgłoszonej inicjatywy >>>

Klauzula RODO >>>

Data opublikowania: 08:21, 23 lutego 2023

Kategorie: Aktualności