Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje nowy konkurs!

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest TYLKO DLA MŁODZIEŻY, tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru LGD „RAZEM”, tj. gmin powiatu łukowskiego: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Gmina Stoczek Łukowski, Serokomla oraz miasta Stoczek Łukowski.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy on-line dotyczącego znajomości walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych 10 gmin obszaru LGD „RAZEM”, przez które przebiega wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej.

Co trzeba zrobić?

  • przesłać formularz rejestracyjny w terminie 25.03.2024 r. – 12.04.2024 r. (szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę od 2 do 5 osób)
  • szkoła, która chciałaby wziąć udział w konkursie, wyznacza opiekuna drużyny (np. nauczyciel, pedagog), który będzie odpowiadał m.in. za rekrutację do drużyny, przygotowanie uczniów do testu, prawidłowy przebieg testu, kontakt z Organizatorem
  • przygotować się do konkursu na podstawie przekazanych przez LGD materiałów źródłowych
  • rozwiązać test wiedzy on-line, do którego link zarejestrowane drużyny otrzymają 10 maja 2024 r.

Co można wygrać?

5 drużyn z największą liczbą punktów otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego WYJAZDU STUDYJNEGO do Rezerwatu Przyrody Jata dla max. 30-osobowej grupy (w tym opiekunowie) obejmującego:

  • zajęcia edukacyjne po ścieżce „Rezerwat Jata”,
  • ognisko wraz z poczęstunkiem przy Centrum Promocji Drewna w Nadleśnictwie Łuków,
  • transport dla całej grupy.

Wyjazdy wszystkich 5 grup odbędą się do 17 czerwca 2024 r.

Drużyny biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a każdy uczestnik konkursu gadżet promujący  Szlak Ziemi Łukowskiej, natomiast członkowie zwycięskich drużyn oraz ich opiekunowie – powerbanki o poj. 10 000 mAh.

Kiedy ogłosimy wyniki?

do 15 maja 2024 r.

Gdzie można dowiedzieć się więcej szczegółów?

  • W regulaminie konkursu opublikowanym poniżej na naszej stronie
  • U pracowników Biura LGD „RAZEM”, pod numerem telefonu 25 798 31 94

Regulamin konkursu >>>

Formularz rejestracyjny >>>

Serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 12:56, 25 marca 2024

Kategorie: Aktualności