Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD „RAZEM” do udziału już w IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.

 

Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 02.11.2019 r. do 02.11.2022 r.

 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna;

2) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

 

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł)
II miejsce  –  dyplom oraz  nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (300 zł)
III miejsce  –  dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (200 zł)
Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia
Laureaci otrzymają również przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD „RAZEM”, grę karcianą typu dobble oraz mapę obszaru LGD „RAZEM”.

 

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM” lub za pośrednictwem poczty do dnia 2 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się do końca grudnia 2022 r.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne w załączeniu oraz na stronie:  https://lgdrazem.pl/uwaga-iv-edycja-konkursu-na-najciekawsza-inicjatywe-ziemi-lukowskiej/

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Data opublikowania: 06:46, 3 listopada 2022

Kategorie: Aktualności