REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIĄTECZNA OZDOBA CHOINKOWA”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Stoczek Łukowski, Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim.

2. Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszeniowa dostępna na profilu Facebook Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim oraz stronie www.stoczek-lukowski.pl . Regulamin oraz kartę uczestnictwa można pobrać w MOK Stoczek Łukowski ul. Piłsudskiego 2

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 9 lat.

4. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej np. bombki, gwiazdy, innej ozdoby .

5. Celem Konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, pobudzenie aktywności twórczej oraz kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

6. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
– pomysł, kreatywność i oryginalność
– nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
–  estetyka wykonania
– samodzielność wykonywanej pracy

7. Każdy uczestnik wykonuje i dostarcza jedną pracę.

8. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, oraz umieścić  nalepkę z imieniem i nazwiskiem autora.

9. Pracę, wraz z Kartą Zgłoszeniową należy złożyć  w MOK Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 2 do dnia 19.12.2020r. do godz. 15.00.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 21.12.2020 r.

11. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która dokona oceny prac.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na  stronie www.stoczek-lukowski.pl oraz facebooku  z informacją o odbiorze nagród. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

13. Prace nagrodzone w Konkursie przechodzą na własność Organizatorów, pozostałe prace, po ekspozycji, uczestnicy będą mogli odebrać z siedziby Organizatorów.

14. Każdy uczestnik zapoznaje się z Regulaminem. Akceptując jego warunki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w związku z organizowanym konkursem.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników Konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych na stronie  www.stoczek-lukowski.pl oraz mediach społecznościowych.

16. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu – do pobrania

 

Data opublikowania: 16:07, 4 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności