Informacja o Konsultacjach społecznych w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” lata 2016 – 2023 – znajdują się na stronie  LGD pod linkiem: http://lgdrazem.pl/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-celu-wprowadzenia-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju-obszaru-lokalnej-grupy-dzialania-razem-ku-lepszej-przyszlosci-lata-2016-2023/

Link do ankiety online: https://www.survio.com/survey/d/O6Q5L7K3W8E3Y2X1Y.

Data opublikowania: 05:26, 1 lipca 2020

Kategorie: Aktualności