Szanowni Mieszkańcy!!!

 

W dniu 25 marca odbyła się zbiórka odpadów zmieszanych z naszego miasta. Pracownicy obsługujący odbiór odpadów stwierdzali, że właściciele nieruchomości w sposób niezgodny z przyjętymi zasadami zbierają odpady komunalne, a nawet mieszają poszczególne frakcje odpadów np. papieru z plastikiem, zmieszanych odpadów z odpadami bio itp. Takie działanie jest nieprawidłowe i skutkuje dużo wyższą ceną za zagospodarowanie odpadów. Zmieszane frakcje odpadów są traktowane jako odpady niesegregowane. Dla porównania: 1 tona odpadów niesegregowanych kosztuje 864 zł, natomiast za 1 tonę szkła płacimy 108 zł. Z dzisiejszej dokumentacji fotograficznej można zobaczyć jak mieszkańcy „segregują” odpady. Taka „segregacja” wpływa na cenę odpadów za jednego mieszkańca.

 

Powtarzające się przypadki nieprawidłowej segregacji, skutkować będą wszczęciem postępowanie administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji określającej wyższą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – czyli 75 zł od osoby.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wczorajszej zbiórki odpadów oraz ulotkę informującą jak prawidłowo segregować odpady.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 06:53, 26 marca 2021

Kategorie: Aktualności