Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Stoczek Łukowski,

          19 listopada 2019 roku minął rok od rozpoczęcia mojej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski.
          Nadszedł czas na pierwsze podsumowania i refleksje. W tym okresie miałem okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach i spotkaniach z Wami Szanowni Mieszkańcy. Spotkania te są doskonałą okazją do rozmów o nurtujących Was problemach i poznania Waszych oczekiwań. Sukcesywnie staram się część z nich rozwiązywać na bieżąco, część natomiast przyjęta została do wykonania, gdyż niektóre sprawy wymagają analizy oraz przygotowania stosownych dokumentacji.

          Poniżej przedstawię Państwu wykaz ważniejszych zadań realizowanych w bieżącym roku na terenie naszego miasta.

Pierwszą, a zarazem bardzo istotną dla naszego miasta inwestycją był przeprowadzony remont kolektora sanitarnego na drodze krajowej nr 76. Zadanie to udało się zrealizować dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę w wysokości 116.000,00 tys. zł, co przy tak ogromnej inwestycji nie jest kwotą zbyt wysoką. Remont drogi przeprowadzony został sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Możemy być dumni, że w Mieście udało się zrealizować tak potrzebną dla naszych mieszkańców inwestycję. Całkowity koszt remontu kolektora sanitarnego wyniósł ponad 1 mln. zł.
Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów Miasta Stoczek Łukowski” (skwer miejski i Miejska Biblioteka Publiczna).
Zadanie rozpoczęte zostało w lipcu 2017 roku, zaś zakończone zostanie w sierpniu 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2.106.180,27 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.462.579,29 zł oraz dotacji budżetu państwa w wysokości 172.068,15 zł.
Przebudowa dróg gminnych w Stoczku Łukowskim (ulica 14 Lutego, ulica Ks. Stanisława Brzóski, ulica Wincentego Witosa, ulica Stodolna oraz ulica Aleksandra Świętochowskiego).
W kwietniu br., na podstawie opracowanych projektów budowlanych, zostały złożone wnioski o dofinansowanie w/w zadań. Zadania, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymały dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 1.614.752,00 zł, zaś całkowita wartość wnioskowanych projektów wyniosła 2.424.085,53 zł.
Przebudowa (modernizacja) drogi w Stoczku Łukowskim (od ul. Sikorskiego do ul. Piaski).
Zadanie zrealizowane zostało przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie w wysokości 80.000 zł, zaś całkowita wartość projektu wyniosła 154.000,00 zł.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stoczku Łukowskim.
Realizacja zadania przewidziana została w 2020 roku. Wartość ogółem zadania wynosi 498.924,13 zł , w tym dofinansowanie w wysokości 348.546,61zł.
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.
Realizacja zadania przewidziana została w 2021 roku. Wartość ogółem zadania wynosi 656.080,93 zł, zaś dofinansowanie 443.265,96 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poprzecznej.
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
Wymiana oświetlania ulicznego.
Na przełomie miesiąca kwietnia i maja br. przez firmę GREENIE Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie został przeprowadzony remont oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Stoczek Łukowski polegający na dostarczeniu i zamontowaniu fabrycznie nowych opraw ulicznych LED MODULAR-D o mocy 30W w ilości 84 szt. i 50W w ilości 14 szt. Wymiana oświetlenia była realizowana w ulicach: Świętochowskiego, Poprzecznej, 1 Maja, Stodolnej, Ośredniej, Kolejowej, Ks. Brzóski, Kanałowej, Ostoi, Sikorskiego, Piaski, Letniej, Wiatracznej i Dworcowej.

          Od tego roku poprawiły się również w znacznym stopniu warunki nauki w naszym Przedszkolu, gdyż od pierwszych dni czerwca w Przedszkolu realizowany jest projekt „Nasze przyjazne Przedszkole – lepszy start w szkole”. Zakończenie realizacji tego projektu przewidziane jest na sierpień 2020 roku. Na ten cel udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego kwotę w wysokości 489.120,25 zł, przy całkowitej wartości projektu w wysokości 581.596,25 zł.

          Chciałbym również Państwa poinformować, że w roku bieżącym Miasto Stoczek Łukowski złożyło wnioski o dofinansowanie następujących inwestycji:
1. Przebudowa ul. Kolejowej,
2. Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza,
3. Przebudowa ul. Południowej.
Obecnie wnioski są na etapie rozpatrywania.

          Ponadto przez firmę „UNITECH” z Łukowa został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim” dla zadania projektowanie i przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim w zakresie: utwardzenia i zadaszenia powierzchni terenu, podłączenia mediów, wykonania budynku socjalnego z mediami, oświetlenie i monitoring obiekt. W związku z ogłoszonym przez Samorząd Województwa Lubelskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, Miasto Stoczek Łukowski złożyło wniosek o dofinansowanie zadania. Obecnie trwa ocena wniosku. Realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku.

 

          Łącznie w 2019 roku udało się pozyskać do naszego miasta środki zewnętrzne w wysokości ponad 5 mln 600 tys. zł. Stwierdzić należy, że jak na warunki naszego miasta jest to kwota bardzo ogromna. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udało się już wykonać tak wiele zadań, a szereg inwestycji będzie wykonywana w latach kolejnych.

Z pewnością nie udałoby się tego dokonać gdyby nie udzielone przez radnych Rady Miasta Stoczek Łukowski wsparcie. To radni, z Przewodniczącym Rady Miasta na czele, sprawując swoją funkcję, skutecznie przyczynili się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta. Dzięki konstruktywnej i owocnej współpracy z Przewodniczącym i Radą Miasta w realizacji zadań publicznych udaje się dokonywać kolejnych zamierzeń prowadzących do rozwoju Miasta Stoczek Łukowski.

 

          Szanowni Mieszkańcy, Dziękuję Wam za wyrazy życzliwości oraz pomoc w pierwszym roku mojej pracy. Od początku spotkałem się i nadal spotykam z Waszym dużym wsparciem. Zdaję sobie sprawę z tego, że czeka mnie i pracowników Urzędu Miasta wiele wyzwań i bardzo dużo pracy. Jesteśmy na to przygotowani. Dołożę wszelkich starań, aby nasze miasto stale się rozwijało, a jakość życia tutaj z roku na rok ulegała poprawie.

 

 

                                                                         Z wyrazami  szacunku

                                                                 Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
                                                                            /-/ Marcin Sentkiewicz

 

 

 

 

Stoczek Łukowski, listopad 2019 rok

Data opublikowania: 08:47, 29 listopada 2019

Kategorie: Aktualności