Informacja

     

 

Z programu  ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój Infrastruktury kultury,  priorytet Infrastruktura domów kultury projekt Miejskiego Ośrodka Kultury-  o nazwie „ MOK= Mobilność Oferta Kultura. II etap modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim” otrzymał wysoką punktację 83,6 pkt/100 i  zajął 56 miejsce spośród około 475 wnioskodawców.  Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania MOK znalazł się na 27 miejscu. 

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 157 800,00zł z czego 109 000,00zł „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, natomiast pozostała kwota całości zadania pochodzi z dofinansowania ze strony  Burmistrza i Rady Miasta Stoczek Łukowski oraz z budżetu MOK. Na dodatkowe prace nieujęte w zadaniu Starostwo Powiatowe w Łukowie przeznaczyło kwotę 7000zł . Za tą kwotę udało nam się ocieplić i wyciszyć sufit nad salą widowiskową, co znacznie wpłynęło na obniżenie kosztów ogrzania budynku. O pomoc zwróciłem się również do Prezesa Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie. Pomimo trwającego obecnie remontu BS w Stoczku Łukowskim otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3000zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup kurtyn. 

10 listopada 2016r. sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim została odebrana przez komisję w składzie Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Ireneusz Szczepanik- Przewodniczący Komisji, Elżbieta Szmigiel- Głowna Księgowa MOK, Danuta Pulik – Inspektor Urzędu Miasta, Jarosław Ciołek- Wykonawca, Sławomir Krasuski- Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Swoim zakresem  zadanie  obejmowało modernizację i remont sali widowiskowej ze sceną, oraz przekształcenie jej w salę mobilną, wielofunkcyjną co pozwoli na wykorzystanie w pełni jej potencjału.

Dotychczas  główna sala budynku pełniła jedynie funkcję sali widowiskowej, a po modernizacji stała się miejscem mobilnym i wielofunkcyjnym tj. w zależności od organizowanych wydarzeń będzie można ją szybko i sprawnie przekształcić w salę koncertową, wystawienniczą, taneczną, konferencyjną, dydaktyczną itp.,  Zakupiony, nowoczesny sprzęt multimedialny będzie wykorzystywany do organizacji cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń takich jak spektakle teatralne, Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, koncertów, dyskotek, gal, festiwali, prezentacji multimedialnych, projekcji filmowych, spotkań z mieszkańcami miasta  czy też spotkań autorskich i wiele innych.

18 grudnia 2016r. nastąpi oficjalne otwarcie zmodernizowanej i wyremontowanej kardynalnej sali budynku. W związku z tym Burmistrz i Rada Miasta Stoczek Łukowski, Orkiestra Dęta OSP oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na II Koncert Bożonarodzeniowy oraz spotkanie opłatkowe. 

 

Zdjęcia z odbioru sali widowiskowej MOK

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:34, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności