Informacja 

 

Nabór wniosków na usuwanie Azbestu 

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski informuje, że w ramach Szwajcarsko – Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający  wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski na usuwanie wyrobów azbestowych z posesji położonych na terenie miasta Stoczek Łukowski można składać w Urzędzie Miasta pokój 209 w terminie: od 11 do 15 lipca 2016 roku. 

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szczepanik

            

Data opublikowania: 11:29, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności