Data opublikowania: 12:57, 20 listopada 2018

Kategorie: GaleriaRok 2018

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości były szczególnie ważne dla naszej społeczności, gdyż odbywały się w czasie, gdy obchodziliśmy 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zgodnie z kalendarzem miejsko- gminno – parafialnego Komitetu Świąt Patriotycznych i Religijnych gospodarzem tej uroczystości była Gmina Stoczek Łukowski, więc to wójt Gminy przywitał zebranych na Placu T. Kościuszki.

Wystrzał z armaty przeprowadzany przez przedstawicieli Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej dał zebranym sygnał do rozpoczęcia uroczystego przemarszu z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim i pocztów sztandarowych .

Uczestnicy obchodów w uroczystym szyku udali się do Kościoła WNMP, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny poprzedzona montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów SP im. Armii Krajowej w Kisielsku. Na zakończenie mszy o godzinie 12 odśpiewano hymn państwowy zgodnie z wytycznymi ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”.

Następnie zebrani udali się pod pomnik Ignacego Braulińskiego, gdzie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Miasta Stoczek Łukowski, Gminy Stoczek Łukowski, stoczkowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, szkoły z Latowicza (miejsca urodzenia Braulińskiego) oraz SP w Kisielsku, która reprezentowała wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy i miasta Stoczek Łukowski. Złożenie przez delegacje kwiatów pod pomnikiem POW zakończyło oficjalną miejsko-gminną część uroczystości.

Dopełnieniem obchodów był patriotyczny koncert w GBP w Kobiałkach, oraz uroczystość pt. „Dla Niepodległej” w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim.

Podczas tego spotkania przed okolicznościowym koncertem Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim z udziałem solistów – licznie zgromadzona publiczność obejrzała stworzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej film „Rówieśnicy Niepodległej w Stoczku Łukowskim”, który zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Ośrodka KARTA.

Uroczystości 11 listopada 2018roku były punktem kulminacyjny radosnego świętowania Niepodległości Polski w 100-lecie jej odzyskania.

To świętowanie nasza społeczność rozpoczęła już w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to w MOK odbywał się XV Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pt. „Drogi do Niepodległości w małych ojczyznach”.

Obchody trwały przez cały obecny rok, gdyż prawie każda większa tegoroczna impreza w naszym mieście zawierała w sobie akcent patriotycznego świętowania – tak było np. w przypadku Ogólnopolskiego Biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty”, cyklu imprez pt. „Majówka w Stoczku”, Pikniku modelarskiego, Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych czy siatkarskiego Turnieju Niepodległości zorganizowanego przez STS AVES.

Tematyczne zajęcia dla dzieci w wakacje i ferie w MOK, okolicznościowe akademie w szkołach i przedszkolu, Lekcja historii na drodze do Niepodległości zorganizowana przez Zespół Szkół, wieniec dożynkowy z motywem niepodległościowym, patriotyczny spacer Klubu 50+ – to nie wszystkie sposoby, w jakie nasza społeczność uczciła 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nasze stoczkowskie świętowanie Niepodległości nie skończyło się 11 listopada, gdyż tydzień później – 25 listopada w Parku Miejskim Chojniak wyrośnie Młodzieżowa Aleja Niepodległości zasadzona przez młodzież w ramach projektu Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak godnego uczczenia przez naszą społeczność 100-lecia Odzyskania Niepodległości – składamy serdeczne wyrazy uznania.

 

Data opublikowania: 11:49, 20 listopada 2018

Kategorie: Aktualności