Obchody 475-lecia nadania praw miejskich dla Stoczka Łukowskiego rozpoczęte

12 czerwca 2021 roku odbyła się Uroczysta sesja Rady Miasta związana z obchodami 475-lecia nadania praw miejskich dla naszego Miasta. Głównym punktem tych uroczystości było przekazanie ufundowanego przez społeczeństwo sztandaru dla Miasta Stoczek Łukowski.  

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji pomyślności miasta oraz jego mieszkańców. Msza sprawowana była przez Księdza Proboszcza Sławomira Suleja, Księdza Prałata Józefa Huszaluka oraz Księdza Kanonika Stanisława Bieńko. Podczas mszy dokonano poświęcenia sztandaru Miasta Stoczek Łukowski.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Dwernickiego i płaskorzeźbą króla Zygmunta Starego.

O godzinie 15.00 w Zespole Szkół rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta podczas której Pani Hanna Stosio – Prezes TPS, Pan Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta oraz Prof. dr. hab. Mirosław Minkina – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach wygłosili referaty związane z historią i teraźniejszością naszego miasta. Po wystąpieniach, koncercie orkiestry dętej OSP oraz części artystycznej dzieci i młodzieży Zespołu Oświatowego i Zespołu Szkół przyszedł czas na ceremonię wbijania gwoździ przez fundatorów sztandaru, a następnie przekazanie Sztandaru władzom Miasta. Sesja zakończyła się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: 1. Stanisław Gogacz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Grzegorz Grzywaczewski  – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 3. Małgorzata Bogusz – Dyrektor Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 4. Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, 5. Prof. dr. hab. Mirosław Minkina – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach 6. władze Starostwa Powiatowego w Łukowie z Dariuszem Szustkiem – Starostą Łukowskim oraz Jerzym Siwcem – Sekretarzem Powiatu na czele, 7. wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu łukowskiego 8. burmistrzowie i przewodniczący rady miasta poprzednich kadencji, 9. księża miejscowej parafii, 10. dyrektorzy miejscowych szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i gminy oraz prezesi instytucji i stowarzyszeń z terenu miasta, gminy oraz powiatu łukowskiego, 11. mieszkańcy miasta.

Wszystkim  gościom dziękujemy za przybycie na nasze uroczystości.

Komitet Organizacyjny Obchodów składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które dokonały wpłat na Sztandar dla Miasta Stoczek Łukowski.

 

Data opublikowania: 07:39, 14 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności