Od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się zasady realizacji Programu „Rodzina 500+”.
Program będzie stopniowo przejmowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawową kwestią jest zmiana organu realizującego Program. Zadanie to przejął ZUS i to on będzie przyznawał i wypłacał świadczenia.
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia „500 +” dla nowonarodzonych dzieci należy kierować już wyłącznie do ZUS-u, a będzie to możliwe jedynie elektronicznie.
Od 1 lutego 2022 r. wraz z rozpoczęciem naboru wniosków na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, wszyscy wnioskodawcy będą już kierować do ZUS-u wnioski o kontynuację wypłaty świadczeń. ZUS będzie wypłacał wszystkie przyznane przez siebie świadczenia, co oznacza, że rodzice nowonarodzonych dzieci będą otrzymywać je z ZUS-u już od stycznia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej natomiast będzie kontynuował wypłaty przyznanych przez siebie świadczeń do 31 maja 2022 roku. Zmianie ulega także forma wnioskowania, która będzie odtąd wyłącznie elektroniczna. Nie będzie już możliwości złożenia tradycyjnego wniosku w formie papierowej. Celem zmian jest zautomatyzowanie procesu przyznawania świadczeń.

WAŻNE dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie elektronicznie czyli poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Emp@tia, zmiany te nie powinny być odczuwalne, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie jak w latach ubiegłych, zmieni się jedynie organ, z którego będą otrzymywać przelewy. Osoby, które dotychczas składały wniosek w wersji papierowej będą musiały uruchomić bankowość elektroniczną w swoim banku lub utworzyć profil zaufany, dzięki któremu zyskają możliwość wnioskowania o świadczenia on-line. Rodzice i opiekunowie, którzy w tym roku składali już wnioski o świadczenie Dobry Start z ZUS, wykorzystają wcześniej utworzone przez siebie profile do ubiegania się również o świadczenie wychowawcze.

                                                                            Kierownik
                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                     w Stoczku Łukowskim

                                                                    /-/ Krystyna Salamonik

Data opublikowania: 11:33, 5 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności