OD  25  MAJA  URZĄD  MIASTA

W  STOCZKU  ŁUKOWSKIM  OTWARTY !

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), od poniedziałku 25 maja br. Urząd Miasta przywraca bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

 

Należy jednak zachować 2-metrową odległość od innych  i obowiązkowo zasłaniać nos i usta. Zalecamy również stosowanie rękawiczek ochronnych i każdorazową dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Urzędu oraz przy wejściu na II piętrze budynku.

 

Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu.

– poniedziałek      7.30 – 15.30

– wtorek               7.30 – 15.30

– środa                 7.30 – 15.30

– czwartek            7.30 – 15.30

– piątek                7.30 – 15.30

 

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, ze względu na bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do:

kontaktu telefonicznego z danym pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadania – wykaz na stronie: http://www.stoczek-lukowski.pl/news,597,zmiana-numerow-telefonow-w-urzedzie-miasta-stoczek-lukowski.html

kierowania pism drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą epuap /1f2s85prir/skrytka lub email: [email protected] 

korzystania z płatności bezgotówkowych.

Data opublikowania: 07:07, 25 maja 2020

Kategorie: Aktualności