Ogłoszenie   

     

Stoczek Łukowski,  24 listopada 2016 r. 

 

              O G Ł O S Z E N I E

 

           Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

 

 

W dniach od 28 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o usunięcie w 2017 roku pokryć dachowych zawierających azbest.

 

        Pomoc finansowa w postaci pokrycia kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych jest ograniczona i będzie udzielana do wyczerpania limitu w kolejności wpływu wniosków i dostarczenia kompletu dokumentów.

 

Wnioski w sprawie dofinansowania można składać w Urzędzie Miasta w Stoczku Łukowskim – pokój 209 w terminie do 30 grudnia 2016 r.

 

 

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela 

insp. Grzegorz Pucis,

tel. 25 797 00 36.

 

                                               BURMISTRZ MIASTA

 

                                                 Ireneusz Szczepanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:31, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności