Stoczek Łukowski, dnia 01.12.2020 r.

G-G.6720.1.2020

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Stoczek Łukowski

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stoczek Łukowski Uchwały Nr XVII/102/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Stoczek Łukowski.

Studium obejmować będzie obszar w granicach administracyjnych Gminy Miasto Stoczek Łukowski.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Stoczek Łukowski,
Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski  

                                                                                            Marcin Sentkiewicz                                             

Data opublikowania: 07:37, 1 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności