25 września 2022 na skwerze miejskim w centrum Stoczka Łukowskiego odbył się piknik historyczny „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim”. Piknik służył promocji szlaku historycznego o tej samej nazwie zawierającego  8 miejsc pamięci narodowej. Każde z tych miejsc w ramach projektu zostało opatrzone tablicą informacyjno – edukacyjną, zawierającą  opis upamiętnionej postaci lub wydarzenia, okoliczności wzniesienia danego pomnika oraz jego rolę w życiu naszej społeczności.

Na początku pikniku koordynatorka projektu „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim” Agnieszka Barej przybliżyła zebranym założenia projektu oraz programu „Niepodległa”. Następnie burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Marcin Sentkiewicz uroczyście otworzył szlak historyczny przez przecięcie wstęgi na tablicy opisującej pomnik generała Józefa Dwernickiego przy którym odbywał się piknik. Zgodnie ze stoczkowską tradycją,  jak każde ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności – otwarcie szlaku uhonorowane zostało wystrzałem z armaty (repliki armat, jakie „pod Stoczkiem zdobywała wiara” pod dowództwem generała Dwernickiego). Wystrzału dokonał Łukasz Szczepańczyk – prezes Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej, z którego inicjatywy lokalna społeczność ufundowała armatę podczas zbiórki w ramach projektu „Stoczek Łukowski – miasto walki i oręża”. 

O postaciach i wydarzeniach upamiętnionych przez pomniki wchodzące skład szlaku historycznego zebranym opowiedział Marcin Gomółka – nauczyciel historii w Zespole Szkół w trakcie krótkiej prelekcji.

Następnie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Stoczku Łukowskim pod batutą kapelmistrza Dariusza Kaczmarskiego z wiązanką pieśni żołnierskich i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Dwernickiego oraz uczniowie Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół z okolicznościowym  montażem słowno – muzycznym. Część artystyczną zakończył taniec z flagami w wykonaniu uczennic Zespołu Oświatowego.  

Po tej oficjalnej części pikniku jego uczestnicy otrzymali broszury opisujące szlak historyczny i wzięli udział w pokazach nowoczesnego sprzętu gaśniczego przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stoczku Łukowskim oraz zapoznali się z działaniem zabytkowej pompy strażackiej. Duże zainteresowanie budziła wystawa „Wiktoria 1920 w stoczkowskich życiorysach”, która powstała w 2020 roku w ramach programu „Niepodległa”. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy zabytkowych pojazdów: tankietki ze zbiorów  Zbigniewa Nowosielskiego oraz kuchni polowej z 1912 roku i motocykla z 1926 roku ze zbiorów  Leszka Kluski a także kolekcje militariów  Mariusza Rombla i  Sylwestra Pilcha. W pikniku prócz przedstawicieli stoczkowskich władz, instytucji i stowarzyszeń licznie wzięli też udział motocykliści z miejscowego Clubu Weteranów Szos oraz inni mieszkańcy Stoczka i okolic.

Piknik „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim” odbył się w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez MBP im. A. Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim. Partnerami w projekcie są: Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim.

 Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

 

Data opublikowania: 06:43, 29 września 2022

Kategorie: Aktualności