Data opublikowania: 07:52, 30 czerwca 2020

Kategorie: GaleriaRok 2020

Po 45 latach kapłaństwa i 8 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla ks. Proboszcza Kanonika Stanisława Bieńko czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 28 czerwca br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas. Wyrazy uznania i wdzięczności za głoszone Słowo Boże oraz włożoną troskę w sprawy parafii wygłosili w przemówieniach Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski – Pan Marcin Sentkiewicz, Wójt Gminy Stoczek Łukowski- Pan Marek Czub składając na ręce ks. proboszcza kwiaty. Serdeczne podziękowania złożyli również przedstawiciele Akcji Katolickiej, katecheci, wikariusze, chór oraz lektorzy. Wiele szczerych słów i podziękowań dla całej wspólnoty parafialnej wygłosił Ksiądz Proboszcz Kanonik Stanisław Bieńko obdarowując włodarzy miasta i gminy symbolem Orła Polskiego.

 

Data opublikowania: 13:27, 29 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności