Informacja 

I n f o r m a c j a

Burmistrz Stoczka Łukowskiego niniejszym informuje, że w miesiącu październiku 2016 roku, wykonano zadanie p.n. „Prace pielęgnacyjno-chirurgiczne na pomniku przyrody w Stoczku Łukowskim” t.j. drzewie rodzaju wiąz szypułkowy, ustanowionym Pomnikiem Przyrody Zarządzeniem Nr 23/85 Wojewody Siedleckiego z dnia 30 września 1985 roku (Dz.Urz.Woj.Siedleckiego Nr 5, poz. 65), znajdującym się na działce nr 1297/1 położonej w Stoczku Łukowskim przy ul.Nowoprojektowanej (w sąsiedztwie budynku Dworu Zgórznica). Zakres prac obejmował: zabezpieczenie korony drzewa poprzez założenie czterech wiązań głównych konarów, wykonanie cięć korygujących obniżając wysokość drzewa, wykonanie cięć sanitarnych poprzez usunięcie gałęzi suchych i obłamanych oraz wykonanie ogrodzenia wokół drzewa w celu uniemożliwienia podjazdu pojazdów.

W wyniku realizacj zadania osiagnięto następujący efekt ekologiczny: poprawa stanu zdrowotnego drzewa, przedłużenie jego żywotności, zachowanie cennych wartości przyrodniczych gminy oraz weliminowanie ewentualnego niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia znajdującego się w jego sąsiedztwie.

Koszt wykonania zadania wyniosł 6544.80 zł. brutto. Na zadanie to, Miasto Stoczek Łukowski uzyskało dotację w kwocie 3000.00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

Burmistrz Stoczka Łukowskiego

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Data opublikowania: 12:20, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności