Zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy winni utrzymywać zieleń przydomową w taki sposób, żeby drzewa i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu.

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią oraz przedostają się za ogrodzenie działki utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg. 

Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skrajnią drogi.

                                                                          

                                                            Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                                        /-/Marcin Sentkiewicz

Data opublikowania: 08:02, 4 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności