W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę, co łącznie daje ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby na przygotowanie ok. 18 miliardów posiłków.

 

Wspólnie przeciwdziałajmy marnowaniu żywności!

 

Sieć sklepów Biedronka informuje przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywanie jej potrzebującym.

 

Chęć wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

 

Zachęcamy do wypełnienia formularza i zgłoszenia się do programu sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

https://www.biedronka.pl/pl/razem-przeciw-marnowaniu

 

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

Data opublikowania: 11:55, 10 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności