Informacja

Informacja 

Szanowni Państwo, 

 

16 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego! W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

 

 

 

Termin składania wniosków mija 25 października 2016 roku, do godziny 12.00. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

 

Zachęcamy do udziału w konkursie w roli lokalnego „ambasadora” Programu!

 

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród organizacji pozarządowych, a także domów kultury i bibliotek oraz grup młodzieży zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności i realizacją inicjatyw.

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, iż od 2016 r. Regionalnym Partnerem jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Nasza współpraca z PFDiM dotyczy województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego.  Naszą rolą, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów ale przede wszystkim pomóc w przygotowaniu aplikacji konkursowej.  Realizujemy to poprzez pomoc doradczą i informacyjną udzielaną telefonicznie ale również możemy zorganizować spotkania informacyjne, szkolenia z projektów młodzieżowych oraz doradztwo bezpośrednio w Państwa społeczności czy instytucji. Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się również z pozostałą ofertą naszej Fundacji adresowanej szczególnie do młodych ludzi. 

 

Zapraszamy do współpracy,

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

Stanisław Baska
prezes Zarządu Fundacji 

 

Fundusz Lokalny SMK

 

INFORMACJA PODSTAWOWA.doc

ZASADY KONKURSY GRANTOWEGO.pdf

WNIOSEK O DOTACJE.pdf

 

Data opublikowania: 12:12, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności