Rehabilitacja Habilitas

 

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

 

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

 

Po wystawieniu skierowania na rehabilitację w warunkach domowych – Zespół Rehabilitacji Domowej (2146) dla pacjenta z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, posiadającego odpowiednie rozpoznanie (lista poniżej) możemy rozpocząć proces rehabilitacji.

 

Lista jednostek chorobowych, które uprawniają pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych:

ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu
ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia)
uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Jeśli lekarz zdecyduje, że pacjentowi przydałaby się rehabilitacja a niestety nie ma powyższych schorzeń, można rozważyć chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych lub kolanowych ponieważ często pacjenci w podeszłym wieku mają już takie schorzenia. Dodatkowo przy rozpoznaniach neurologicznych prosilibyśmy o określenie 5 w skali Rankina w informacjach/uwagach na skierowaniu.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji,

Numer do kontaktu dla pacjentów: +48 453 131 631

Data opublikowania: 06:37, 13 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności