Data opublikowania: 08:31, 26 czerwca 2019

Kategorie: GaleriaRok 2019

 

 

 

 

 

W dniach 22 – 23 czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbył się 46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

 

W ramach przeglądu na scenie MOK zaprezentowano pięć spektakli obrzędowych, obrazujących bogatą obyczajowość życia dawnej polskiej wsi w wykonaniu teatrów wiejskich z trzech województw północno-wschodniej Polski:

„Przyjmowanie księdza po kolędzie” – Zespół „Rumenok” – Hołowno, Stowarzyszenie Aktywacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie;

„Sąsiedzi” – Zespół Ludowy „Jarzębina”- Paszenki, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach, woj. lubelskie;

„Co powstaje z lnu” –  Zespół „Malinki” – Malinniki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie;

„Okrężne u Sołtysa” – Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem”  – Woli Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie;

„Oktawa Bożego Ciała” –  Zespół „Grabowianki” – Grabów nad Wisłą, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, woj. mazowieckie.

 

Z powodów losowych (choroba głównych aktorów) dwa zespoły w ostatniej chwili odwołały swój udział w Sejmiku.

 

Wszystkie prezentowane spektakle zostały omówione podczas Forum Dyskusyjnego, w czasie którego pomocy merytorycznej w doskonaleniu widowisk zespołom udzieliła Komisja Artystyczna w składzie:  Katarzyna Smyk (prof. dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie i folklorystyka, członek Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej) i Tomasz Rokosz (prof. dr hab. kulturoznawca, etnomuzykolog, polonista, muzyk, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).

 

46 Sejmikowi Wiejskich Zespołów Teatralnych  towarzyszyły następujące imprezy:

– Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim

– Mini festyn w Parku Miejskim „Chojniak” w trakcie którego odbyły się:

– Występ Teatru MASKA z Krakowa (Plenerowy spektakl teatralny dla dzieci);

– Animacje  w wykonaniu aktorów teatru MASKA z Krakowa (gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci);

– Muzyka na żywo w wykonaniu Zespołu „DELAY”;

– „Naszych Przodków Czas” widowisko Fireshow w wykonaniu Grupy artystycznej „NIZAR” z Lublina;

– Dyskoteka pod gwiazdami;

– Msza Św. z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim; 

– Wystawa „Aleksander Świętochowski – Patron roku 2019 w Stoczku Łukowskim”.

 

Podczas Sejmiku gościła u nas ekipa Telewizji Lublin, emisja realizowanego przez nią 26 minutowego reportażu przewidziana jest na 29 czerwca o godz. 19.00 i 4 lipca o godz. 19.00. 

Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Krzysztof Głuchowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Sławomir Skwarek, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski – Pan Marcin Sentkiewicz, Sekretarz Powiatu – Pan Jerzy Siwiec, Ks. Kanonik Stanisław Bieńko – Proboszcz  Parafii w Stoczku Łukowskim, Radni Rady Miasta Stoczek Łukowski oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

46 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych odbył się przy współpracy następujących organizatorów:

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie;

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;

Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie;

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim;

Stowarzyszenie Club Weteranów Szos.

 

Patronatem honorowym i wsparciem finansowym Sejmik objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski;

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek;

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz;

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski;

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Skwarek;

Starosta Łukowski Dariusz Szustek;

Burmistrz  Miasta Stoczek Łukowski – Marcin Sentkiewicz.

 

Patronami medialnymi 46 Sejmiku byli:

Telewizja Polska 3 Lublin,

Polskie Radio Lublin,

Telewizja Master TV,

Portal informacyjny podlasie24,

Tygodnik Echo Katolickie;

Katolickie Radio Podlasie.

 

Wsparcia finansowego Sejmikowi udzielili następujący sponsorzy:

ŁUKSJA” Spółka z o.o.;

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział w Stoczku Łukowskim;

Bank Spółdzielczy w Łukowie;

Studio Tańca i Ruchu Kordaszewscy.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 06:56, 12 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności