Data opublikowania: 08:06, 18 października 2019

Kategorie: GaleriaRok 2019

11 października 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Stoczku Łukowskim odbyła się Sesja Popularnonaukowa „Świętochowski znany i nieznany”, która stanowiła kulminację całorocznych Obchodów Roku Aleksandra Świętochowskiego w naszym mieście. Wśród licznie zebranej publiczności byli miedzy innymi: Olgierd Łukaszewicz – znany aktor teatralny i filmowy; Małgorzata Bogusz – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej; Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta;  Radni Rady Miasta z Przewodniczącym Krzysztofem Szczepańczykiem na czele; Marek Czub – Wójt Gminy; przedstawiciele powiatowych, miejskich i gminnych instytucji kultury; delegacja z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie; dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie miejskich i gminnych szkół; reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej; przedstawiciele okolicznych towarzystw regionalnych z Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Hanną Stosio na czele; przedstawiciele mediów, miejscowych stowarzyszeń oraz inni mieszkańcy Stoczka i okolic.

Po przywitaniu zebranych i przedstawieniu działań prowadzonych w Stoczku w trakcie Obchodów Roku Aleksandra Świętochowskiego oraz po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz i krótkim występie Pauliny Plak – wokalistki z Zespołu Szkół na sesji zaprezentowano następujące referaty: – „Człowiek i świat. Dylematy poznawcze Aleksandra Świętochowskiego” – dr  Dawid Maria Osiński  z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; – „Aleksander Świętochowski w Gołotczyźnie” – Jarosław Wałaszyk, Kustosz i Kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie; – „Aleksander Świętochowski wobec ruchu ludowego” – dr Janusz Kłapeć z Instytutu Pamięci Narodowej.

Ponadto zebrani mogli obejrzeć dwa filmy: „Aleksander Świętochowski – Hetman polskiego pozytywizmu” – reportaż filmowy zrealizowany przez młodzież z Koła Dziennikarskiego działającego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim oraz „Miłość stulecia” Zbigniewa Święcha, który zawiera wspomnienia żony Aleksandra – Marii Świętochowskiej, a także zapoznać się z wystawą „Aleksander Świętochowski i szkoły w Gołotczyźnie” udostępnioną przez Muzeum Pozytywizmu.

Podczas Sesji zabrał też głos Olgierd Łukaszewicz – założyciel  Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, który zebranym przybliżył działalność Fundacji i postać jej patrona.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Obchodów Roku Aleksandra Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim Hanny Stosio, która podsumowała dorobek Sesji i Roku Świętochowskiego oraz zapowiedziała wydanie opracowania zawierającego dorobek Sesji i całorocznych działań.   

Współorganizatorami Sesji i Obchodów Roku Aleksandra Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim byli: Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Rada Miasta Stoczek Łukowski, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim przy współpracy z  Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Sesję dofinansowano z funduszy programu „Działaj Lokalnie” administrowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Data opublikowania: 05:55, 18 października 2019

Kategorie: Aktualności