W skład przedsięwzięcia wchodzą niżej wymienione projekty:

dostosowanie budynku biblioteki do utworzenia Centrum Integracji Społecznej,
zagospodarowanie rynku w centrum (skwer) wraz z oświetleniem parkowy i monitoringiem,
przebudowa ulicy Szkolnej,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Porzecznej.

 

W załączniku znajdują się opracowywane dokumenty przedstawiające:

1. zagospodarowanie rynku w centrum – koncepcja zagospodarowania skweru:

Zagospodarowanie skweru miejskiego – wersja 1

Zagospodarowanie skweru miejskiego – wersja 2

 

2. dostosowanie budynku biblioteki do utworzenia Centrum Integracji Społecznej widok elewacji budynku:

Elewacja

Przekrój

Rzut antresoli

Rzut przyziemia

Data opublikowania: 08:02, 13 października 2017

Kategorie: Aktualności