29  września 2022 roku odbył się ósmy  spacer nowopowstałym szlakiem historycznym „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim”. Szlak ten zawiera osiem miejsc pamięci narodowej w naszym miasteczku, które zostały opatrzone tablicami informacyjno-edukacyjnymi z opisem upamiętnionej postaci lub wydarzenia, okoliczności wzniesienia danego pomnika oraz jego rolę w życiu naszej społeczności.

W spacerach brali udział miejscowi  uczestnicy w różnym wieku: dzieci i młodzież szkolna z Zespołu Oświatowego i Zespołu Szkół, niepełnosprawni uczestnicy zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej, grupy seniorskie z Klubu Seniora oraz przyjezdni uczestnicy wyjazdów studyjnych zorganizowanych przez LGD „Razem”.

Ze szlakiem i poszczególnymi miejscami pamięci narodowej uczestników spacerów zapoznawała bibliotekarka Agnieszka Barej, zachęcając jednocześnie do indywidualnych spacerów tym szlakiem za pomocą opisującej go broszury dostępnej w MBP im. A. Świętochowskiego.

Szlak historyczny „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim” powstał w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez MBP im. A. Świętochowskiego w Stoczku Łukowskim.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Data opublikowania: 07:08, 5 października 2022

Kategorie: Aktualności