SZANOWNY ROLNIKU

PAMIĘTAJ!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiazany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

 

Instrukcja – spis stanu stada bydła, owiec, kóz

Instrukcja – spis stanu stada świń

Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz 2017

Spis stanu stada świń 2017

Data opublikowania: 07:33, 30 października 2017

Kategorie: Aktualności