Zgodnie z art.  4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy, że obowiązek sprzątania po psie spoczywa na osobie wyprowadzającej.
Za nieposprzątanie po swoim pupilu można zostać ukaranym mandatem w wysokości nawet 500 zł.
 

Data opublikowania: 11:27, 31 maja 2023

Kategorie: Aktualności