Wkrótce Szlak Ziemi Łukowskiej stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i dostępny. Dzięki projektowi LGD „RAZEM” powstanie mobilne Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej, a na szlaku pojawią się LOKALNI PRZEWODNICY TURYSTYCZNI, kody QR, po zeskanowaniu których będzie można odsłuchać informacji na temat obiektów znajdujących się na poszczególnych trasach. To nie wszystko, ponieważ projekt LGD „RAZEM” zakłada stworzenie strony internetowej Szlaku Ziemi Łukowskiej, gdzie znajdziemy interaktywną mapę ze wszystkimi trasami szlaku i ich opisem oraz organizowane na szlaku wydarzenia.

W środę 20 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do udziału w bezpłatnych szkoleniach z cyklu „Lokalny Przewodnik po Szlaku Ziemi Łukowskiej”:

  • „Szkolenie na lokalnego przewodnika turystycznego” – 3-dniowe szkolenie dla osób zainteresowanych rozwojem turystyki powiatu łukowskiego
  • „Przewodnik turystyki rowerowej” – 2-dniowe szkolenie dla osób pracujących zawodowo z młodzieżą.

Celem szkoleń jest rozwój potencjału turystycznego Szlaku Ziemi Łukowskiej poprzez przeszkolenie mieszkańców obszaru LGD na lokalnych przewodników, którzy będą współpracowali z Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej, co ułatwi zsieciowanie mieszkańców obszaru LSR zainteresowanych rozwojem obszaru w oparciu o potencjał turystyczny.

Rekrutacja do udziału w szkoleniach będzie trwała od 20.03.2024 r. do 12.04.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie oryginału do Biura LGD w Łukowie mieszczącego się przy ulicy Świderskiej 12 lub przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres [email protected], który zostanie opublikowany 20.03.2024 r.  na stronie  www.lgdrazem.pl w zakładce Aktualności.

Szkolenia są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach realizacji operacji własnej pt. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej”, finansowane ze środków Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020, w ramach EFRROW, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Autorki projektu: Sylwia Romańska-Węzik i Ewelina Ponikowska.

Szczegółowy opis szkoleń znajduje się w regulaminie – pobierz >>>

Data opublikowania: 09:00, 22 marca 2024

Kategorie: Aktualności