Informacja

Informacja

„Tu był nasz dom”

Wzruszający film dokumentalny zawierający wspomnienia uczestników wojennych kolonii warszawskich dzieci w Stoczku Łukowskim o ich pobycie w naszym miasteczku w latach 1944-1945.

Dotyka takich obszarów tematycznych, jak:
-Historia lokalna – Stoczek Łukowski w czasie II wojny;
-Opieka nad dziećmi w czasie II wojny;
-Teatr polski w czasie II wojny – działalność Ireny i Tadeusza Byrskich;
-Tradycje teatralne Stoczka Łukowskiego;
-Historia filmu dokumentalnego – Film „Gdzie jest nasz dom?”

plakat projekcja

Film można obejrzeć klikając w poniższy link

https://www.youtube.com/watch?v=y0s9RTfJFW0

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” 

Licencja Creative Commons

Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 

Bez utworów zależnych 3.0 Polska(CC BY NC ND)

https://creativecommons.org/licenses/…

 

Film powstał podczas projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stoczku Łukowskim w partnerstwie z:

Burmistrzem Miasta Stoczek Łukowski

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Stoczku Łukowskim

Towarzystwem Przyjaciół Stoczka Łukowskiego

Stowarzyszeniem Inkubator Kreatywności Społecznej
Klubem 50+.

Koordynatorka projektu  Starszy Bibliotekarz – Agnieszka Barej

 

Data opublikowania: 12:35, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności