Zapraszamy Mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, szczególnie Miasta Stoczek Łukowski, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Ankieta dostępna jest pod linkiem.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb Mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ww. ankiety.

Data opublikowania: 11:33, 25 listopada 2021

Kategorie: Aktualności